博客 博客

返回

Trả lời sức khỏe không mất phí là như nào

Trả lời sức khỏe hoàn toàn miễn phí là như thế nào? Là thắc mắc mà bạn Nguyễn Tài ở Hà Giang có gửi về giúp chúng tôi trong thời gian qua.

Hỏi: Thưa bác sĩ! Gần đây cháu có dấu hiệu lạ về tính mạng, nó khiến cho cháu khó chịu, tác động tới công việc hằng ngày của cháu. Cháu có nghiên cứu dịch vụ trả lời tính mệnh vừa rồi internet, vậy mong hỏi chuyên gia giải đáp tính mệnh miễn phí là như thay nào?

Trả lời: Thưa bạn! Dựa vào tình trạng và nhu cầu trả lời, mà bác sĩ sẽ trả lời sức khỏe cụ thể cho đối tượng. Bạn có thể xem thêm chi bài tiết những câu hỏi đó trong những bài viết đưới đây:

评论